Cách phát âm ed trong tiếng Anh

Phát âm đuôi ed trong tiếng Anh không phải là điều quá khó khăn nhưng lại có thể gây ra nhầm lẫn cho những người mới học. Bởi vậy, bài viết này mình sẽ giới thiệu cho bạn cách phát âm đuôi ed trong tiếng Anh một cách chính xác nhất.

Lưu ý: Ký hiệu hai dấu gạch chéo trong /ed/ dùng để đề cập đến cách phát âm.

Âm hữu thanh: Là những âm thanh khi nói cần phải sử dụng dây thanh quản mà khi đặt tay lên cổ và phát âm sẽ phát ra tiếng kém theo rung nhẹ ở ổ.

Âm vô thanh: Là những âm thanh khi nói cần phải phải sử dụng hơi mà khi đặt tay lên cổ và phát âm sẽ không cảm thấy rung.

Cách phát âm ed trong tiếng Anh

Có tổng công 3 cách phát âm bao gồm.

Trường hợp 1: Đuôi /ed/ được phát âm thành /id/ khi động từ có âm kết thức là /t/ và /d/.

Ví dụ:

 • Hated /ˈheɪ.tɪd/: Ghét
 • Wanted /ˈwɑːntɪd/: Muốn
 • Added /ædɪd/: Thêm vào

Trường hợp 2: Đuôi /ed/ được phát âm thành /t/ khi động từ có chữ cái kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/.

Ví dụ:

 • Hoped /hoʊpt/: Hy vọng
 • Coughed /kɔːft/: Ho
 • Fixed /fɪkst/: Sửa chữa
 • Washed /wɔːʃt/: Giặt, rửa
 • Catched /kætʃt/: Bắt, nắm bắt
 • Asked /æskt/: Hỏi

Trường hợp 3: Đuôi /ed/ được phát âm thành /d/ với mọi trường hợp còn lại.

Ví dụ:

 • Cried /kraɪd/: Khóc
 • Smiled /smaɪld/: Cười
 • Played /pleɪd/: Chơi

Lưu ý: Mội số động từ sử dụng như tính từ sau sẽ được phát âm thành /ɪd/.

 • /b/ described: /diskraibd/
 • /v/ loved: /lәvd/
 • /z/ buzzed: /bәzd/
 • /m/ screamed: /skrimd/
 • /n/ opened: /oupәnd/
 • /η/ banged: /bæηd/
 • /l/ filled: /fild/
 • /r/ shared: /∫εrd/
 • /g/ hugged: /hәgd/
 • /ろ/ massaged: /mәsaろ/
 • /dろ/ changed: /t∫eindろd/
 • /ð/ breathed: /briðd/
 • vowels: i,a,o,… worried: /wз:id/

E.g:

 • An aged man /ɪd/
 • A blessed nuisance /ɪd/
 • A dogged persistence /ɪd/
 • A learned professor – the professor, who was truly learned /ɪd/
 • A wretched beggar – the beggar was wretched /ɪd/

Nhưng khi sử dụng như động từ, ta áp dụng quy tắc thông thường:

 • He aged quickly /d/
 • He blessed me /t/
 • They dogged him /d/
 • He has learned well /d/

Một số mẹo phát âm ed dễ thuộc

Với vô vàn các từ vựng có kết thúc đuôi dùng để phát âm /ed/ có thể gây nhiều khó khăn cho việc học. Vậy phải làm sao để ghi nhớ mọi cách phát âm chính xác?

Để có thể nói tiếng Anh như người bản xứ việc duy nhất có thể giúp chúng ta phát âm chuẩn đó là luyện tập chăm chỉ. Đối với:

Phát âm /id/ nếu từ tân cùng bằng /t/ hoặc /d/ hãy ghi nhớ chữ: Tớ đây

Phát âm /t/ có các aam kết thức bằng /s/, /ʃ/, /tʃ/, /k/, /f/, /p/ hãy ghi nhớ câu: Sáng sớm chạy khắp phố phường.

Trên đây là tài liệu về cách phát âm ed dễ học. Chúc bạn học ngữ pháp hiệu quả nhé!

Random Posts

Leave a Reply