Download trọn bộ TOMATO Speaking + Writing

Link download TOMATO SPEAKING: Tại Đây

Link download TOMATO WRITING: Tại Đây

Tomato TOEIC Speaking chia làm 3 phần chính

 

Phần 1: Starters gồm có:

Recipe 1: Grammar
Recipe 2: Vocabulary
Recipe 3: Listening
Recipe 4: Pronunciation
Recipe 5: Tư duy theo kiểu Anh
Recipe 6: Fluency
Recipe 7: Goal

Phần 2: Main Dishes ( tự luyện tập phát âm)

Thể loại 1: Đọc đoạn văn
Thể loại 2: Miêu tả ảnh
Thể loại 3: Trả lời câu hỏi
Thể loại 4: Đọc thông tin và trả lời câu hỏi
Thể loại 5: Trình bày giải pháp
Thể loại 6: Trình bày ý kiến

Phần 3: Actual Test ( gồm 5 bài test)

Để đánh giá trình độ của các bạn và luyện tập củng cố kiến thức đã học trong cuốn sách.

Random Posts

Leave a Reply