Download trọn bộ Xanh Cam TOEIC – 10 Days Short-Term vol 1

Bộ Sách bao gồm 5 phần:

Phần 1: listening,

Phần 2 reading,

Phần 3-4 transcript

Phần 5 audio

Link download trọn bộ: https://drive.google.com/drive/folders/1mMMvDIP8iPYpQ9KBXPbnnoj0YXjQWm5x

Random Posts

Leave a Reply