Download trọn bộ Xanh Cam TOEIC – 10 Days Short-Term vol 1

Bộ Sách Xanh Cam TOEIC bao gồm 5 phần:

Phần 1: Ebook sách (pdf listening + reading + transcript + audio)

Phần 2: Ebook giải chi tiết (pdf + video)

Phần 3: Ebook test lẻ (tách lẻ ebook sách xanh cam TOEIC)

Link download trọn bộ: https://drive.google.com/drive/folders/1mMMvDIP8iPYpQ9KBXPbnnoj0YXjQWm5x

Random Posts

Leave a Reply