Writing là một phần thi khó khiến nhiều thí sinh trong phòng thi mất điểm nếu không được luyện tập kỹ từ trước. Do đó, bài viết này mình sẽ chia sẻ cho bạn những bài tập luyện Writing IELTS một cách hiệu quả nhất.

Một số tài liệu Writing IELTS online miễn phí

 1. Writing for Beginner – Writing Task 1 Process
 2. Writing for Beginner – Writing Task 1 Pie Chart
 3. Writing for Beginner – Writing Task 1 Barchart
 4. Writing for Beginner – Luyện tập cách viết Writing Task 1 dạng Table
 5. Writing for Beginner – Luyện tập cách viết Writing Task 1 dạng Line Graph
 6. Writing for Beginner – Writing Task 1 Material
 7. IELTS Writing Task 2 – Cách viết bài và bài mẫu topic Society
 8. IELTS Writing Task 2 – Cách viết bài và bài mẫu topic Family
 9. IELTS Writing Task 2 – Cách viết bài và bài mẫu topic Environment
 10. IELTS Writing Task 2 – Cách viết bài và bài mẫu Topic HEALTHCARE
 11. IELTS Writing Task 2 – Topic Education
 12. Chữa đề IELTS Writing Task 2 – Dạng bài Cause – Effect – Topic Education
 13. Collocation – Bí mật giúp bài IELTS Writing của bạn ấn tượng hơn
 14. 4 điểm cần chú ý để luyện Viết IELTS hiệu quả hơn
 15. Chữa đề IELTS Writing Task 2 – Dạng Opinion Essay
 16. Chữa đề IELTS Writing Task 2 – Dạng bài Discussion Essay – Topic Children
 17. Unit 25: Lỗi sai tuyệt đối hóa trong IELTS Writing Task 2
 18. 4 cách Paraphrase hiệu quả trong IELTS Writing
 19. Những điều cần chú ý kỹ khi ôn luyện để đạt Writing 7.0+
 20. 3 cuốn sách tự học IELTS Writing target 6.5 cực hay
 21. IELTS writing Task 2 – Topic: Art and Culture
 22. IELTS Writing Task 2 – Topic: TECHNOLOGY
 23. Unit 24: Cách viết dạng bài Process (Quy trình) – Task 1
 24. Unit 23: 5 bài mẫu writing task 2 band 8.0 {đề thật 2017}
 25. Unit 22: Làm chủ ngữ pháp trong Writing IELTS
 26. Unit 21: Cách viết dạng bài Bản đồ (Maps) – Writing task 1
 27. Unit 21: IELTS writing và những điều cần tránh
 28. Top 3 Bài mẫu writing Task 2 band 8.0 {đề thật 2017}
 29. Unit 20: Ghi điểm Writing IELTS Task 2 với Compound Adj
 30. Unit 19: 5 Bước PARAPHASE đề writing hiệu quả
 31. Unit 18: 5 cụm cần tránh trong IELTS Writing
 32. Unit 17: {Task 2] – Giving Examples (Cách đưa ra ví dụ)
 33. Unit 16: “Tẩy não” từ vựng trong IELTS Writing Task 2
 34. Unit 15: Writing Task 1 – 5 Common Mistakes
 35. Unit 13: Writing Task 1 – Cách viết đoạn mô tả chung
 36. Unit 12: Cách viết mở bài ấn tượng cho Writing Task 1
 37. Unit 11: Sử dụng So sánh ghi điểm trong Writing Task 1
 38. Unit 10: Đa dạng hóa từ vựng trong Writing Task 1
 39. Unit 17 – Task 2 – Dạng bài ‘Multiple/Two-part Questions’
 40. Unit 16 – Task 2 – Dạng bài “Cause/Effect & Solutions”
 41. Unit 15 – Task 2 – Dạng bài “Advantages & Disadvantages”
 42. Unit 13 – Task 2 – Dạng bài “To what extent” – Đưa ý kiến cá nhân
 43. Unit 12 – Task 2: Cách lên ý tưởng (Brainstorm) trước khi viết bài
 44. Unit 14 – Task 2: Dạng bài “Discuss both view”
 45. Unit 11 – Task 2: Cách trình bày đoạn văn
 46. Unit 10 – Writing Task 2 – Những điều cần biết
 47. 5 Bài mẫu IELTS writing Task 1 Band 8.5
 48. Unit 9: Writing task 2 – Các liên từ dễ dùng trong Writing
 49. Unit 8: Writing task 2 – 4 TIPS hay nhất giúp bạn đạt điểm cao
 50. Unit 7: Writing task 2 – Cách paraphrase lại đề bài
 51. Unit 6: Writing task 2 – Các cụm từ dùng để kết luận
 52. Unit 4: Cách sử dụng từ vựng Writing hay về Help Essay
 53. Unit 5: Cách tư duy làm bài Writing Topic về “average life expectancy”
 54. Unit 3: Cách tư duy làm bài Writing Topic về International tourism
 55. Unit 2: Cách viết đủ 150 từ cho Task 1 và 250 từ cho Task 2 hiệu quả
 56. Unit 1: 12 BÍ QUYẾT GIÚP BẠN ĐẠT ĐIỂM TỐI ĐA IELTS WRITING TASK 1
 57. Unit 9: Task 1 – Đặc thù của pie chart
 58. Unit 8: Task 1 – Line graph: tận dụng đặc thù về “thời gian”
 59. Unit 7: Task 1 IELTS Writing – Đối tượng được miêu tả là gì?
 60. Unit 6: Task 1 IELTS Writing – Cách paraphrase số lượng
 61. Unit 5: Task 1 IELTS Writing – Các từ thay thế cho show
 62. Unit 4: Các từ nối chỉ sự nhượng bộ
 63. Unit 3: Các từ nối tương phản trong bài thi IELTS
 64. Unit 2: Các từ nối thể hiến sự bổ sung
 65. Unit 1: Các cấu trúc đảo phổ biến trong Writing
 66. Unit 14 – Writing task 2 – Cách miêu tả chủ đề cho phép và có thể
 67. Unit 13 – Writing task 2 – Cách miêu tả chủ đề nhiều và ít
 68. Unit 12 – IELTS Writing task 2 – Cách miêu tả một luận điểm xấu
 69. Unit 11 – IELTS Writing task 2 – Cách miêu tả một luận điểm tốt
 70. Unit 10 – IELTS Writing task 2 – Cách viết câu dài trong bài thi task 2
 71. Unit 9 – IELTS Writing task 2 – Cách tìm ý cho bài thi Task 2
 72. Unit 8 – IELTS Writing task 2 – Các chủ đề phổ biến trong Task 2
 73. Unit 7 – Writing task 2 – Đọc và hiểu đề bài trong Writing task 2
 74. Unit 6 – Writing task 1 – Cách đọc bảng nhiều dữ liệu trong IELTS Writing task 1
 75. Unit 5 – Writing task 1 – Câu nhận xét chung trong Task 1
 76. Unit 4 – Writing task 1 – Cách miêu tả sự tăng/giảm trong IELTS Writing Task 1
 77. Unit 3 – Writing task 1 – Các cách nói tăng/giảm trong IELTS Writing Task 1
 78. Unit 2: Writing Task 1 – Cách paraphrase đề bài trong Writing Task 1
 79. Unit 1: Cấu trúc bài Writing Task 1 hoàn chỉnh

Nguồn tài liệu: https://ielts-fighter.com/writing/index

Trên đây là tổng hợp tài liệu Writing IELTS miễn phí tham khảo từ IELTS Fighter. Chúc các bạn nâng cao được kỹ năng wring nhiều hơn nữa!

Random Posts

Leave a Reply